Μαθήματα

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Τμήματα 5-12 ατόμων)
Εκτός από τα μαθήματα θα υπάρξουν και αρκετά σεμινάρια που θα αφορούν σε πολλούς τομείς.

Επικοινωνήστε στο τηλ. 215-5154944 6944446690 & 6936009055 καθώς και στο email: 92artplace@gmail.com